Navigacija

Vitocell 100-U/-W

Vitocell 100-U/100-W


Vitocell 100-U/100-W

 

Rešenje za povoljno zagrevanje potrošne tople vode u spoju sa solarnim kolektorima i kotlom za grejanje. Bojler PTV-a sa modulom solarne regulacije (tip SM1) ili Vitosolic 100 (tip SD1).


Pregled prednosti

  • Bivalentni bojler PTV-a kompletno opremljen za brzo i jednostavno povezivanje solarnih instalacija za zagrevanje potrošne vode.
  • Čelični bojler zaštićen od korozije sa Ceraprotect emajlom. Dodatna katodna zaštita magnezijumskom anodom. Zaštitna anoda isporučuje se kao dodatna oprema.
  • Jednostavna i brza montaža - grupa pumpi, cevovod, armatura za punjenje, solarna regulacija, dva termometra bojlera i odvajač vazduha integrisani su u jednom kućištu koje je postavljeno na bojler.
  • Integrisana armatura za punjenje olakšava ispiranje i pražnjenje solarne instalacije.
  • Sve komponente su međusobno usklađene i spremne za priključenje. To garantuje jednostavnu i brzu instalaciju.
  • Zagrevanje čitave zapremine vode grejnom spiralom postavljenom do dna bojlera.
  • Komfor tople vode zahvaljujući brzom i ravnomernom zagrevanju velikom grejnom spiralom.
  • Neznatni gubici toplote zahvaljujući kvalitetnoj sveobuhvatnoj toplotnoj izolaciji.