Navigacija

Ušteda energije

Ušteda energije

 

Energetska efikasnost

 

Ušteda energije

 

Svetska potrošnja energije se udvostručila od 1970 i utrostručit će se do 2030. godine. Posledice: zalihe foslinih goriva, ulje i gas se smanjuju i cene energenata će rasti. Osim toga visoke emisije CO2 imaju uticaj na klimatske uslove. Danas se traži energetska efikasnost, da bi se osigurala budućnost.
Kod teme uštede energije mnogo ljudi prvo razmišljaju o automobilu ili o stand-by funkciji na elektronskim uređajima u domaćinstvu, iako na proizvodnju toplote za stambene i poslovne objekte u većini zemalja otpada najveći udeo potrošnje toplotne energije od oko 40% i prema tome ima najveći potencijal za uštedu.
 
Najvažnija mera pri tome je izmena zastarelih toplotnih instalacija, na primer modernijim kondenzacionim uređajima, koje sa nadopunjavaju sa solarnim instalacijama. Kod istovremenog iskorišćavanja potencijala optimizacije uređaja i toplotne izolacije uštedi se 25% energije.
 
Povećanje energetske efikasnosti ima najveći učinak na smanjenje potrošnje fosilnih goriva. Praćeno pojačanim korišćenjem obnovljiih izvora energije.
 

Sigurnost snabdevanja zahvaljujući biogeneričkim gorivima

Stručnjaci pretpostavljaju da će do 2020. godine, jedna petina energetskih potreba u Evropi biti pokrivena sa biomasom. Biomasa ima najveći značaj i već danas ima udeo od 70% kod regenerativnih energija.
Pored toga bio ulja i bio gas dobivena iz biomase mogu imati odlučujući učinak i postupno će zamenjivati fosilna goriva i nuditi više sigurnosti u snabdevanju. Da bi se smanjila potrošnja zemnog gasa učestalo se bio-plin ubrizgava u postojeće plinske mreže. Takođe zahvaljujući mogućnosti pretvaranja biomase iz čvrstog u tečno stanje moguća je i postepena supstitucija lož ulja.
 
Sve su to mogućnosti koje puno obećavaju. Biomasa je za razliku od drugih energenata preko cele godine dostupna. Osim toga se na temelju CO2 bilansa učini značajan doprinos zaštite okoline. Sve to čini biomase privlačnom opcijom za snabdevanje energijom.
 
Ekonomski i energetski najefikasniji sistem za grejanje i hlađenje prostora. 
 
Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u toplotni izmenjivač u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava.
Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i podni sistem cevi u zgradi.
 
Prednosti ovakvog sistema za grejanje i hlađenje su sledeće:

  • Preko 70 % energije potrebne za grejanje prostora dobija se iz podzemne vode besplatno u toku celog veka eksploatacije toplotne pumpe.
  • Podni sistem za grejanje i hlađenje u kombinaciji sa toplotnom pumpom i sunčanim kolektorima je potpuno ekološki način korišćenja energije.
  • Toplotna puma za grejanje ili hlađenje uključuje se na početku grejne sezone, a isključuje se na kraju. Time se postiže najbolji energetski učinak i prostor je zagrejan na željenu temperaturu tokom celog tog perioda. Isto važi i za period hlađenja prostora.
  • Podno grejanje omogućava racionalnije korišćenje prostora zbog toga što nema potrebe za postavljanjem radijatora. To pruža mogućnosti za maksimalno prilagođavanje enterijera potrebama i vizuelnom utisku.
  • Ugodan osećaj prijatne topline u bilo kom delu grejanog prostora omogućava da se temperatura prostora održava na dva do tri stepena nižoj temperaturi u odnosu na druge klasične sisteme grejanja.
  • Snižavanje temperature životnog ili radnog ambijenta u proseku za 1 °C donosi energetsku uštedu od 5 do 6%.
  • Jednokratnom investicijom se rešava i grejanje i hlađenje prostora.
  • Poređenjem cena toplotne pumpe i podnog sistema grejanja i hlađenja sa kotlovskim i radijatorskim sistemom ukazuje da je investicija u podno grejanje sa toplotnom pumpom neznatno veća od klasičnog sistema. Ušteda goriva je dugogodišnja dobit pogotovo kada se uzme u obzir trend povećanja cena svih goriva.
  • Ravnomerno zagrevanje celokupnog prostora dovodi do mini malnog strujanja vazduha čime se drastično smanjuje prisustvo prašine u vazduhu što umanjuje ili eliminiše alergijske tegobe.
  • Ugodna temperatura poda od 22 do 27 °C ne izaziva nikakve zdravsvene probleme i omogućuje nošenje lake porozne obuće što smanjuje zamor i povećava ugodnost.Kada se odlučuje o ugradnji toplotne pumpe i podnog grejanja i hlađenja?

 
Najpovoljniji trenutak za odlučivanje o sistemu grejanja novog objekta je trenutak početka njegovog projektovanja. Tada je investicija najmanja, a rezultati najbolji.
Kod postojećih objekata sistem grejanja je najpovoljnije promeniti ako se planira ili izvodi temeljna rekonstrukcija, popravka ili adaptacija. Ako u objektu postoji nezadovoljavajući sistem grejanja ili je gorivo isuviše skupo, prelazak na toplotnu pumpu sa podnim grejanjem je najskuplje rešenje ali se dobija najkvalitetnije rešenje i trajno zadovoljstvo.
 
Koji objekti su pogodni za primenu toplotne pumpe i podnog grejanja?
 
Svi objekti koji se grade na lokacijama gde se pretpostavlja ili zna da postoje podzemne vode su idealni za ovaj način grejanja. Škole, obdaništa, domovi za stara lica, hoteli, industrijski objekti, stambeni objekti kao i objekti u kojima nije poželjno da se vide grejna tela su idealni za primenu ovog sistema grejanja i hlađenja. Takođe veliki holovi, pokriveni tržni centri, sportski objekti i proizvodni i magacinski prostori sa velikim površinama i prosečno nižim temperaturama jedino se mogu kvalitetno zagrejati i hladiti primenom podnog sistema grejanja i hlađenja.