Navigacija

TOPLOTNE PUMPE

Toplotne pumpe

 

Toplotna pumpa

 

Toplotne pumpe su prvi izbor kada se radi o objedinjavanju uštede troškova za grejanje i ekološkoj proizvodnji toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa neograničeno i besplatno nalazi u okolini. Ovaj sistem grejanja koristi samo malu količinu struje za rad i pumpu, da bi iskoristio tu energiju. Zahvaljujući toplotnoj pumpi ne zavisite od fosilnog goriva i aktivno doprinosite smanjenju CO2 emisija i zaštiti klime.

Rasolina/voda toplotne pumpe koriste zemlju kao primarni izvor energije - ili zemnim kolektorima ili zemnim sondama. Ukoliko je na raspolaganju voda kao izvor toplote, koriste se voda/voda toplotne pumpe.
Split toplotna pumpa sastoji se od unutrašnje i spoljašnje jedinice, pri čemu su u spoljašnju jedinicu ugrađene sve komponente koje mogu stvarati buku. To uključuje ventilator, isparivač i kompresor.
Moderne topla voda-toplotne pumpe koriste energiju vazduha za zagrevanje potrošne vode.
Preduzeće KWT: Toplotne pumpe, tehnika rashlađivanja i primarni izvori za efikasnu upotrebu energije. Više od 30 godina iskustva i činjenica da je KTW deo Vessmann grupe daju potencijal za razvoj nove tehnike toplotnih pumpi.