Navigacija

HUAWEI inverteri

 

HUAWEI inverteri

 

Huawei Smart PV rešenja podižu solarnu tehnologiju na sledeći nivo. Na primer, jednostavno praćenje fotonaponskih sistema omogućava praćenje rada i identifikaciju potencijala optimizacije. Huawei-ova pametna tehnologija takođe može povećati efikasnost i obezbediti maksimalan povrat ulaganja.

Huawei je međunarodni lider u naprednoj i efikasnoj solarnoj tehnologiji. Inverteri, optimizatori i baterije ove kompanije se koriste širom sveta za povećanje profitabilnosti postrojenja i obezbeđivanje više električne energije za sopstvenu potrošnju. 

Huawei pruža vodeća pametna fotonaponska rešenja sa više od 30 godina iskustva u digitalnoj informacionoj tehnologiji.


 

Huawei SUN2000-10KTL-M1 kombinuje efikasnost s lakoćom korištenja.
Kao neizostavna komponenta PV sistema, inverter je dizajniran za pretvaranje jednosmerne struje iz solarnih ćelija u naizmeničnu
HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 inverter pretvara jednosmernu struju solarnih modula u standardnu naizmeničnu struju u domaćinstvu.
Huawei Luna Smart String Baterija nudi modularno rešenje prilagođeno vašim potrebama. Sa 5 kVh, 10 kVh ili 15 kVh i mogućnošću kasnijeg proširenja