Navigacija

Rehau - Geotermija

Geotermija

 

Grejanje dubinskom toplotom

 

Besplatan izvor energije

Grejanje pomoću besplatnog izvora energije, nezavisno od cena sirovina, političke situacije i kriza – pored toga još i ekološki prihvatljivo. To je geotermija.

Dva principa: sa površine ili iz dubine

Za dobijanje energije sonde koriste zemljinu toplotu sa dubine od oko 300 m, kolektori sakupljaju toplotu iz gornjih slojeva zemlje.

Imate pitanja? Naši stručnjaci će Vas rado lično posavetovati.

 

Pregled naših sistema za korišćenje zemljine toplote:

 

RAUGEO geosonda

 

RAUGEO geotermalni kolektor

 

 

RAUGEO geotermalni stub

 

 

Geotermalna sonda RAUGEO PE-Xa green: Robusna

 

 

 

Ugradnjom na dubini do 300 m RAUGEO PE-Xa green za dobijanje energije efikasno koristi konstantne temperature dubljih slojeva zemlje. Veliki plus: Njen hrapav spoljašnji sloj u kombinaciji sa našim materijalom za ispunu obezbeđuje zaptivenost sistema koju uobičajeni sistemi za geotermalnu toplotu ne nude.

Područja primene:

 • Grejanje i hlađenje uz pomoć toplotne pumpe
 • Free-cooling, tj. pasivno hlađenje stambenog prostora
 • Odleđivanje slobodnih površina kod grejanja mostova ili rampi
 • Skladištenje toplote u zemljištu u kombinaciji sa solarnom toplotom ili drugim izvorima energije
 • Optimalno u kombinaciji sa sistemima površinskog grejanja i hlađenja ili temperiranja betonskog jezgra

Vaše prednosti:

 • Sistem sa sondama ispunjava maksimalne sigurnosne odredbe
 • Najniža vodopropusnost za najbolji prenos toplote
 • 10 godina garancije (videti garanciju RAUGEO PE-Xa, br. štampanog predloška. 827510)

 

 

 

 

Geotermalni površinski kolektor RAUGEO collect PE-Xa: Profil

 

 

Ovaj horizontalno položeni geotermalni kolektor dobija toplotu iz područja zemljišta koje ne smrzava, na dubini od oko 1,5 m. Otporan je na mehanička oštećenja kao što su tačkasta opterećenja, tako da RAUGEO collect PE-Xa skupu izmenu zemlje čini suvišnom i na taj način značajno smanjuje troškove polaganja.

Za niže zahteve u pogledu otpornosti na tačkasto opterećenje i temperaturnu postojanost REHAU nudi i geotermalne kolektore PE100 i PE100‑RC.

Područja primene:

 • Za grejanje pomoću toplotne pumpe
 • Može se koristiti na velikim površinama od preko 200m²
 • Ekonomično polaganje sa uobičajenim građevinskim mašinama
 • Kod kamenitog tla se može polagati bez peščane podloge
 • Optimalno za kombinaciju sa površinskim grejanjem

Vaše prednosti:

 • Može se polagati na temperaturama do ‑30 °C
 • Poboljšana efikasnost zahvaljujući ponovnoj upotrebi iskopanog materijala
 • Nije obavezno odobrenje

 

 

 

Geotermalni stub RAUGEO: Temeljenje na šipovima sa dvostrukom primenom

 

 

Geotermalni ili energetski stubovi u modernoj visokogradnji imaju dvostruku funkciju: koriste se za temeljenje građevinskih konstrukcija kao bušeni šipovi kod podloge slabe nosivosti, a kasnije služe kao energetski stub sa integrisanim kolektorskim vodovima za korišćenje geotermije u blizini površine. Zahvaljujući visokootpornim karakteristikama materijala i veoma malom radijusu savijanja, RAUGEO collect PE‑Xa cevi savršeno su pogodne za korišćenje u energetskim stubovima.

Područja primene:

 • Pokrivanje osnovnih energetskih potreba
  aktiviranjem šipova za temeljenje koji su svakako neophodni.
 • Grejanje i hlađenje uz pomoć toplotne pumpe
 • Free‑cooling, tj. pasivno hlađenje stambenih prostorija
 • Optimalno u kombinaciji sa sistemima površinskog grejanja i hlađenja ili temperiranja betonskog jezgra

Vaše prednosti:

 • Do 50% brže polaganje zahvaljujući teleskopskoj tehnici
 • Do 10% povećano izdvajanje toplote
 • Optimalno preusmeravanje polaganja cevi
 • Bez spojeva – nema slabih tačaka

 

 

 

 

Materijal ispune RAUGEO fill: profesionalna ispuna bušotine

 

 

 

Sa toplotnom provodljivošću od oko 2,0 W/mK i otpornošću na smrzavanje na osnovu DIN 52104-A, RAUGEO fill je idealan materijal za ispunu.

Dostupan kao:

 • Crveni RAUGEO fill
  Termički poboljšani materijal ispune, otporan na smrzavanje, sa toplotnom provodljivošću od oko 2,0 W/mK i prinosom od oko 1,0 to/m³
 • Plavi RAUGEO fill
  Materijal za ispunu otporan na smrzavanje sa visokim prinosom od oko 0,7 to/m³
 • Beli RAUGEO fill
  ​​​​​​​Za jednostavne zahteve