Navigacija

Bojleri

Bojleri

 

Bojler

 

Unutrašnja površina bojlera znatno utiče na higijenu potrošne vode. Zbog toga Viessmann insistira na dva koncepta kvaliteta: jedan je Ceraprotect emajl za pouzdanu i trajnu zaštitu od korozije u seriji proizvoda Vitocell 100, a drugi je nerđajući čelik za najviše higijenske zahteve u seriji proizvoda Vitocell 300. U okviru Vitocell programa možete naći odgovarajući uređaj za pripremu tople vode koji odgovara Vašim potrebama.

Vitocell bojleri idealno dopunjuju proizvođače toplote. Prednost prilikom montaže, a pre svega u pogledu komfora grejanja i tople vode. Širokom ponudom bojlera PTV-a i akumulatora tople vode Viessmann ispunjava svaki zahtev i potrebu za zagrevanjem potrošne vode i podrškom grejanja.
Bivalentni bojleri PTV-a za zagrevanje potrošne vode rade sa separatnim grejnim spiralama, koje se direktno priključuju na solarnu instalaciju.
Akumulacioni bojleri vode za grejanje su bojleri u kojima se privremeno čuva višak energije proizvođača toplote koja nije trenutno neophodna.
Moduli za pripremu sveže potrošne vode služe za komforno i higijensko zagrevanje potrošne vode po principu protočnog grejača.