Navigacija

Kotlovi na gas

Kotlovi na gas Gas

Viessmann kotlovi na gas ispunjavaju sve zahteve vezane za efikasno i štedljivo grejanje.

 

Kotao

 

Dobri razlozi za modernizaciju grejanja i upotrebu efikasne kondenzacione tehnike na gas

Samo u Nemačkoj je još uvek u upotrebi oko dva miliona instalacija grejanja koje su starije od 25 godina. Njihovi vlasnici najčešće nisu uopšte svesni koliko novca bacaju na suvišnu energiju koja odlazi kroz dimjnak kao neiskorišćena toplota. Osim toga, ove stare instalacije opterećuju okolinu nepotrebnim emisijama CO2 i doprinose globalnom zagrevanju.

Zamenom ovih instalacija efikasnim kondenzacionim kotlovima u kombinaciji sa solarnom tehnikom korisnici bi mogli da uštede do 35 procenata energije. To bi iznosilo deset procenata ukupne nemačke potrošnje energije sa istovremenim smanjenjem emisija CO2 za 54 miliona tona godišnje.

 

Solarna podrška grejanju

Besplatna energija sunca se još uvek suviše malo koristi kao podrška grejanju i za zagrevanje potrošne vode. Kod modernizacije ili kupovine novog kotla treba uzeti u razmatranje kombinaciju sa solarnom instalacijom.

 

Ovako možete da uštedite kondenzacionom tehnikom

 

Grafikon

Kod kondenzacione tehnike se ne koristi samo toplota koja nastaje sagorevanjem gasa, već i toplota koja je kod dosadašnje tehnike grejanja neiskorišćena odlazila kroz dimjnak.

Kondenzacioni kotlovi skoro u potpunosti koriste toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i pretvaraju je u dodatnu toplotu za grejanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacioni kotlovi opremljeni Inox-Radial izmenjivačima toplote od čelika koji toliko ohlade dimne gasove pre nego što odu u dimnjak, da se para u njima ciljano kondenzuje i oslobođena toplota se dodatno prenosi sistemu za grejanje.

Ovom tehnologijom kondenzacioni kotlovi postižu normni stepen iskorišćenja do 98 procenata i zbog toga su energetski veoma štedljivi. Ovakav način rada ne samo da štedi energiju, nego i značajno smanjuje emisije CO2.

 

Kondenzacioni kotlovi na gas Viessmann su veoma efikasni i pružaju prijatan osećaj toplote. Tehnika ovih kondenzacionih kotlova na gas je veoma ekonomična zahvaljujući niskim investicionim troškovima i veoma visokom stepenu iskorišćenja.
Zbog raznovrsnosti kombinovanog kotlovskog programa na gas, postoji odgovarajuće rešenje za svaki zahtev.