Navigacija

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima - Ekonomična rešenja za velike površine

 

Jednostavna ugradnja i bez održavanja

Bilo da se radi o unapred konfekcioniranim rashladnim plafonima ili gotovim modulima za temperiranje betonskog jezgra – brinemo o uštedi vremena kod ugradnje i montaže, jer od toga svi imaju koristi: Vi kao zanatlija dobijate više vremena za ostale projekte, a Vaš investitor ostaje u okviru planiranih rokova i budžeta.

Rashladni plafoni za suvu gradnju: Jednostavna i brza realizacija

 

Prethodno konfekcionirano se brže ugrađuje

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

 

Naš REHAU rashladni plafon za termičko aktiviranje plafona je sistem za polaganje u suvom načinu gradnje. Pogodno za hlađenje i grejanje, za stambene i nestambene objekte.

Vaše prednosti:

 • Brza ugradnja kao unapred konfekcionirana gipsana ploča sa integrisanom RAUTHERM S 10 cevi i unapred izbušenim rasterom za učvršćivanje
 • Može se kombinovati sa standardnim gips-kartonskim pločama
 • Garantovana debljina ploče u montiranom stanju po želji sa najvišim kvalitetom površinske obrade Q4

 

 

 

 

 

 

 

Temperiranje betonskog jezgra: Sa 3 sistema uvek do pravog rešenja

Naši sistemi za temperiranje betonskog jezgra (BKT) se ističu dugotrajnim materijalima kao što je naša RAUTHERM S‑cev, PE‑Xa i trajno nepropusnom tehnologijom spajanja bez O‑prstena, koja se može koristiti bez otvora za reviziju. Zahvaljujući brzoj i jednostavnoj montaži, ovi sistemi na gradilištu štede dragoceno vreme: Kao sistem za polaganje na licu mesta, kao unapred gotovi moduli ili kao moduli za polaganje u gotovim betonskim delovima.

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

BKT polaganje na licu mesta

 • Fleksibilno prilagođavanje BKT krugova na geometriju objekta
 • Varijabilne dužine BKT krugova
 • Jednostavno polaganje cevi
 • Varijabilno rastojanje polaganja
 • Jednostruki ili dvostruki meander

 

 

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

BKT moduli

 • Brza montaža
 • Just-in-Time (pravovremena) isporuka
 • Varijabilne dimenzije modula
 • Standardne i specijalne geometrije

 

 

 

 

 

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

BKT moduli za polaganje u gotovim betonskim delovima

 • Izrada koja ne zavisi od vremenskih prilika
 • Efikasna i ekonomična serijska proizvodnja
 • Bez ometanja u odvijanju građevinskih radova
 • Konstantno visok kvalitet izvođenja zahvaljujući industrijskoj izradi

 

 

 

Grejanje industrijskih površina: Koncept grejanja za industrijske objekte

 

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

 

Bez održavanja i povoljno tokom rada

Visok udeo zračenja i nizak temperaturni profil RAUTHERM S cevi koje su položene u pod smanjuje troškove eksploatacije. Pošto se može se realizovati kao grejanje za industrijske površine u armiranom betonu, u neutralnom sloju betona armiranog čeličnim vlaknima, naš sistem je pogodan i za alternativne izvore energije i/ili korišćenje otpadne toplote.

Vaše prednosti:

 • Ravnomeran temperaturni profil
 • Minimalno podizanje prašine zahvaljujući malim brzinama vazduha
 • Niske radne temperature
 • Nema troškova održavanja

 

 

 

 

 

 

 

Grejanje plivajućih podova: Temperirani pod sportskih terena u 4 varijante

 

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

 

 

 

Zahvaljujući zagrevanju velike površine, naše grejanje plivajućih podova stvara prijatan temperaturni profil u sportskoj hali: kao sistem grejanja plivajućeg poda sa industrijskim razdelnikom, sa razdelnikom cevi, kao sistem suve gradnje sa elastičnom površinom poda sportskih terena sa pregradnim slojem sa čeličnim limom ili lesonit pločom.

Vaše prednosti:

 • Pogodno za naknadno saniranje podnih konstrukcija bez demontaže površinskog grejanja, jer su konstrukcija plivajućeg poda i površinsko grejanje odvojeni.
 • Brza i jednostavna montaža zahvaljujući polaganju sa unapred perforiranom izolacijom i fleksibilnim RAUTHERM S cevima
 • Energetski efikasan, ravnomeran temperaturni profil hale bez akumulacije toplote ispod krova hale, pa time i malim gubicima toplote preko krova

 

 

 

 

 

Grejanje spoljašnjih površina: Bez snega i leda i na hladnoći

 

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

Naše grejanje spoljašnjih površina održava puteve, prilaze, rampe, heliodrome ili pešačke zone bez snega i leda. Opcija korišćenja alternativnih izvora energije čini ga ekološki prihvatljivim komforom koji je pristupačan za realizaciju i održavanje.

Vaše prednosti:

 • Može se polagati ispod betonskih ploča i ispod behaton ploča
 • Brza i jednostavna montaža zahvaljujući visokoj fleksibilnosti PE-Xa RAUTHERM S cevi
 • Mali troškovi održavanja zahvaljujuću kombinaciji
 • RAUTHERM S cevi i tehnologije povezivanja sa pokretnom navlakom
 • Polaganje u obliku meandra obezbeđuje ravnomeran temperaturni profil
 • Osigurana rastojanja pri polaganju zahvaljujući RAUFIX, odn. RAILFIX šinama

 

 

 

 

 

 

 

Grejanje travnatih površina: Vodeći sistem na svetskom tržištu

 

Rehau - Grejanje i hlađenje u nestambenim objektima

 

 

Naš uspeh govori za sebe: Širom sveta preko 300 stadiona i terena za treniranje se zahvaljujući našem sistemu mogu koristiti i na velikoj hladnoći ili vlazi.

Vaše prednosti:

 • Za prirodne i veštačke travnjake
 • Just-in-Time (pravovremena) isporuka
 • Brza i jednostavna montaža
 • Specifične dužine snopa za objekat, nema preostalih dužina
 • Precizno fiksiranje cevi zahvaljujući sistemu RAILFIX za ravnomerno zagrevanje površine terena
 • Unapred izolirani Tichelmann razvodni sistem za smanjenje toplotnih gubitaka