Navigacija

Split vazduh/voda toplotne pumpe

Viessmann split toplotna pumpa

 

Toplotna pumpa

 

Emisije buke i zahtevi za prostorom igraju važnu ulogu kod toplotnih pumpi vazduh-voda. Split toplotne pumpe spadaju u sisteme grejanja koji ne samo da uzimaju u obzir oba činioca, već ih i u praksi optimalno primenjuju.

 

Konstrukcija i način rada split toplotne pumpe

Split toplotna pumpa sastoji se od unutrašnje i spoljašnje jedinice, pri čemu su u spoljašnju jedinicu ugrađene sve komponente koje mogu stvarati buku. To uključuje ventilator, isparivač i kompresor.

Unutrašnja jedinica je prema tome kompaktna i može se vrlo fleksibilno postaviti u kuću. Sadrži samo kondenzator, cirkulacionu pumpu, kao i regulacijsku i sigurnosnu tehniku. Ona je takođe izuzetno tiha, što nije samo zbog rasporeda, već i zbog usklađenih komponenti i sofisticirane zvučno optimizovane konstrukcije.

 

Postupak proizvodnje toplote može se nebrojeno puta ponavljati

Tokom rada, ventilator ugrađen u spoljašnju jedinicu aktivno usisava spoljašnji vazduh i prosleđuje ga u isparivač (izmjenjivač toplote). U njemu cirkuliše rashladno sredstvo, koje se zagreva na niskoj temperaturi. Nakon što rashladno sredstvo promeni agregatno stanje, ono struji kao zagrejana para do kompresora koji radi na struju. To komprimuje paru i time podiže temperaturu na željeni nivo.

Zatim vruća para prolazi kroz cevovod rashladnog sredstva do kondenzatora ugrađenog u unutrašnju jedinicu. Tamo vruća para prenosi svoju toplotnu energiju u sistem grejanja i postupno se hladi. S obzirom da je i dalje pod visokim pritiskom, prvo mora da prođe kroz ekspanzioni ventil koji je vraća u prvotno stanje. Nakon završetka ovog koraka postupak može započeti ispočetka.

 

 

Postupak

Split vazduh/voda toplotne pumpe

Split toplotnu pumpu karakteriše razdvajanje na tihu unutrašnju jedinicu i spoljašnju jedinicu koja provodi vazduh.

 

Toplota iz vazduha

[1] Vitocal split toplotna pumpa vazduh/voda, unutrašnja jedinica
[2] Vitocal split toplotna pumpa vazduh/voda, spoljašnja jedinica
[3] Rezervoar tople vode

 

 

Prednosti split toplotne pumpe

Odlučujuća prednost Viessmann split toplotne pumpe je jedva čujni rad. Konstrukcija uređaja izgrađena je na način da se duboki zvukovi koji se smatraju uznemirujućim premeštaju na višu frekvenciju. Uz to, sve Viessmann split toplotne pumpe uključuju noćni način rada u kojem se snaga zvuka dodatno smanjuje. Upotreba u područjima s posebno strogim zakonskim zahtevima za emisiju buke, kao što su kuće u nizu je nedvosmislena.

 

Mogućnost hlađenja i grejanja

Osim malog prostora potrebnog u zatvorenom i tihog rada, split toplotne pumpe pripremljene su za reverzibilni rad. To vam omogućuje da u vrućim letnjim mesecima temperirate prostorije na željenu visinu pomoću ventilokonvektora ili površinskog sistema hlađenja. Takođe su modularno proširivi. To znači da vlasnici instalacija ostaju izuzetno fleksibilni i mogu ugraditi dodatne toplotne pumpe ako postoji povećani zahtev za grejanjem ili hlađenjem. Ostale prednosti split toplotne pumpe:

   - Niski operativni troškovi zbog visoke efikasnosti u svim radnim tačkama

   - Vitotronic regulacija jednostavna za upotrebu s jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom

   - Pripremljeno za povezivanje sa solarnim sistemom

   - Visoki komfor upotrebe zahvaljujući daljinskom upravljanju putem ViCare aplikacije i pametnog telefona/tableta

Bilo kao čisti sitem grejanja ili kao sistem grejanja i hlađenja: Split  Viessmann toplotne pumpe idealno su prikladne za novogradnju i modernizaciju. Ovakva izvedba izbegava složene zidne otvore i postavljanje vazdušnih kanala.

Međutim, povezivanje dve jedinice u zatvorenom rashladni ciklus sme obavljati samo sertifikovan stručnjak za hlađenje. Za veće siteme, vlasnik instalacije takođe mora izvršiti godišnje ispitivanje na curenje od strane stručnjaka za rashladne sisteme.

Split toplotna pumpa vazduh/voda, nominalni toplotni kapacitet: 4 do 16kW. Porodične kuće, novogradnja i modernizacija, bivalentni sistemi.
Split toplotna pumpa vazduh/voda, nominalni toplotni kapacitet: 4 do 12 kW. Područje primene: Porodične kuće, novogradnja i modernizacija, bivalentni sistemi.
Kompaktna toplotna pumpa vazduh/voda, zapremina bojlera: 210 litara, snaga grejanja: 3 do 10,6 kW, porodične kuće, novogradnja
Split vazduh/voda toplotna pumpa kompaktni uređaj sa solarnom funkcijom, zapremina bojlera: 220 litara, kapacitet grejanja: 3 do 10,6 kW, jednoporodična kuća, novogradnja
Kompaktna toplotna pumpa vazduh/voda, nominalni toplotni kapacitet: 4 do 16kW, porodične kuće, novogradnja i modernizacija
Monoblok toplotna pumpa vazduh/voda za spoljnju ugradnju.
Toplotna pumpa vazduh/voda u monoblok izvedbi nominalnog toplotnog kapaciteta od 2,6 do 16,5 kW
Vitocal 151-A na električni pogon u monoblok izvedbi za grejanje, hlađenje i integrisanim bojlerom PTV-a 190 litara, sastoji se od spoljašnje i unutrašnje jedinice tip AWOT(-M)(-E)(-AC)(-AF)
Reverzibilna toplotna pumpa vazduh/voda za grejanje i hlađenje sa kompresorom sa DC motorom
Toplotna pumpa sa ektričnim pogonom, u split verziji, sa spoljašnjom i unutrašnjom jedinicom tip AWB(-M)(-E)(-AC)(-AF)
Kompaktna toplotna pumpa sa električnim pogonom, u split verziji, sa spolja- šnjom i unutrašnjom jedinicom, sa integrisanim akumulacionim bojlerom PTV-a od 190 litara. tip AWBT(-M)(-E)(-AC) (-AF)