Navigacija

Fotovoltaik za firme i pravna lica

Fotovoltaik za firme i pravna lica

 

Fotovoltaik za firme i pravna lica

 

Firme iz Srbije koji žele da instaliraju solarne panele i proizvode električnu energiju za sopstvenu potrošnju, od sada će to moći da urade na prilično jednostavan način. Status prozjumera ili kupca-proizvođača daje im mogućnost da smanje svoje račune za električnu energiju, ali i doprinesu smanjenju zagađenja životne sredine.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu koja se odnosi na firme.

Krajnji kupac (firma) koji je već priključen na prenosni, odnosno deo distributivnog sistema kojim upravlja Elektrodistribucija i namerava da priključi na unutrašnje instalacije svoj solarni fotonaponski sistem stiče status kupca-proizvođača u skladu sa odredjenim postupkom.

Poređali smo korake iz tog postupka po redu, radi lakšeg razumevanja:

 • Krajnji kupac tj firma podnosi Elektrodistribuciji zahtev za izradu studije priključenja objekta na propisanom obrascu. (Pod „objekat“ misli se na solarni fotonaponski sistem)
 • Elektrodistribucija je dužna da obrazac tog zahteva i model ugovora o izradi studije priključenja solarnog fotonaponskog sistema, u čijem prilogu je skup podataka za izradu studija priključenja, učini dostupnim na svojoj internet stranici i omogući njegovo dostavljanje elektronskim ili pisanim putem.
 • Elektrodistribucija i krajnji kupac usaglašavaju tekst ugovora o izradi studije priključenja solarnog fotonaponskog sistema u roku od pet radnih dana od podnošenja zahteva krajnjeg kupca i zaključuju ugovor o izradi studije priključenja solarnog sistema.
 • Elektrodistribucija izradjuje studiju o priključenju solarnog sistema u roku od 30 dana (moguće produženje roka za dodatnih 10 dana u slučaju operativnih ograničenja)
 • Nakon izrade studije priključenja, firma tj korisnik izradjuje tehničku dokumentaciju preko kompetentnih ovlašćenih firmi
 • Nakon izrade studije priključenja i tehničke dokumentacije i pribavljanja akta kojim se odobrava građenje solarnog fotonaponskog sistema, krajnji kupac podnosi zahtev o izdavanju rešenja o odobrenju za priključenje.
 • Elektrodistribucija izdaje rešenje o odobrenju za priključenje u roku od pet radnih dana od dana prijema tog zahteva.
 • Firma, tj. kupac-proizvodjač montira i poveže svoj solarni foto-naponski sistem na unutrašnju instalaciju i poveže sa mrežom. Firma može svoj solar postaviti na krovu, ili nekoj drugoj raspoloživoj površini. Važno je da se odluči za proverene i kvalitetne proizvođače opreme i instalaterske firme, jer dobra oprema garantuje dugovečnost i kvalitet, a dobar instalater obezbeđuje da sistem radi bez problema ispunjavajući sve tehničke i bezbednosne zahteve. Evo kako se to organizuje korak po korak
 • Firma - korisnik nabavlja dvosmerno brojilo, a to se može učiniti ovako. Dvosmerno brojilo daje mogućnost da iz mreže može da preuzima električnu energiju, što je dosad i radila, ali i da isporučuju energiju, koju će sada proizvoditi, u mrežu.
 • Firma-korisnik vrši prilagođenje mernog mesta u firmi korisnika, tako što će se izvršiti ugradnja dvosmernog mernog uređaja električne energije sa funkcijom daljinskog upravljanja i očitavanja, kao i drugih potrebnih uređaja, u skladu sa pravilima o radu nadležne Elektrodistribucije. To se završava lako, evo kako.
 • Nakon izgradnje solarnog fotonaponskog sistema krajnji kupac (firma) dostavlja elektronskim ili pisanim putem Elektrodistribuciji zahtev za privremeno priključenje. Uz taj zahtev prilaže se ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom bez komercijalnih podataka ili potvrda snabdevača o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju sa neto obračunom.
 • Nakon prijema ovog zahteva nadležna Elektrodistribucija proverava solarni fotonaponski sistem u skladu sa propisima.
 • Ukoliko solarni fotonaponski sistem ispunjava propisane uslove, Elektrodistribucija izdaje rešenje o odobrenju za privremeno priključenje, priključuje solarni fotonaponski sistem na prenosni sistem, odnosno deo distributivnog sistema kojim upravlja Elektrodistribucija i upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca-proizvođača u roku od pet dana.

KAKO SE RADI OBRAČUN

Firme imaju sistem obračuna koji se zove neto obračun (net billing). Kod njih se višak električne energije preračunava u novac, i račun u narednom mesecu se umanjuje za taj iznos.

Neto obračun je način obračuna neto električne energije, pri kome se vrednost viška predate električne energije, u toku jednog meseca obračunava i naplaćuje na osnovu ugovora između kupca-proizvođača i snabdevača, u skladu sa zakonom.

Tom prilikom Elektrodistribucija sa kupcem-proizvođačem putem neto obračuna slobodno ugovara uslove obračuna uzajamnih potraživanja i obaveza

Mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do deset miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh.