Navigacija

Vitocell 100-E/-W

Vitocell 100-E/-W tip SVW

 

Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa toplotnim pumpama.
Izrada prema DIN 4753. Zapremina bojlera: 200 litara


 

Vitocell 100-E/-W tip SVW

 

Vitocell 100-E tip SVP
 

Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo.
Izrada prema DIN 4753. Zapremina bojlera: 400 litara

 

Vitocell 100-E tip SVP

 

Vitocell 100-E tip SVPA
 

Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo.
Izrada prema DIN 4753. Zapremina bojlera: 750, 950, 1500, 2000 litara

 

Vitocell 100-E tip SVPA

 

Pregled prednosti

  • Višestruka primena u grejnim sistemima sa više proizvođača i korisnika toplote zahvaljujući više priključaka za povratni i polazni vod, kao i dodatnim priključcima za merna mesta. Posebno je pogodan u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo.
  • Sa 200 litara sadržaja specijalno kao dodatna oprema za sisteme sa toplotnim pumpama.
  • Mali gubitak toplote zahvaljujući visokokvalitetnoj toplotnoj izolaciji.
  • Modul za pripremanje sveže vode Vitotrans 353 za higijensko zagrevanje potrošne vode po principu protočnog grejača se može isporučiti kao dodatna oprema. Za bojlere od 750 i 950 litara pogodna je i montaža na bojler.