Navigacija

 

Vitocal 350-G

 

Vitocal 350-G

 

Rasolina/voda toplotna pumpa, kapacitet grejanja: 7,5 do 84,6 kW, jednoporodične/dvoporodične/višeporodične kuće, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija

 

Vitocal 350-G – prvi izbor za najviši komfor tople vode

 

Pregled prednosti
 

  • Idealan za grejanje radijatorima zahvaljujući visokoj temperaturi polaznog voda
  • Veoma tih i štedljiv rad
  • Optimizovana upotreba sopstvene struje dobijene fotonaponskim sistemom
  • U ponudi i master-slave varijanta za veći kapacitet
  • Ugrađeno energetsko bilansiranje


Visoki komfor tople vode za jednoporodične i dvoporodične kuće

Vitocal 350-G je efikasna toplotna pumpa sa temperaturom polaznog voda do 72 °C, zbog čega je idealna za modernizaciju kuća sa konvencionalnim grejnim telima. To takođe pruža komfor snabdevanja toplom vodom.

Toplotna pumpa je zajedno sa istim tipom ili toplotnom pumpom Vitocal 300-G pripremljena za takozvani master-slave rad. Ovo rešenje se preporučuje za velike potrebe za toplotom.

 

Optimizacija upotrebe sopstvene struje

Regulacija Vitotronic 200 tokom rada pumpe Vitocal 350-G optimizuje korišćenje sopstveno proizvedene struje, što smanjuje troškove rada.

 

Međusobno usklađeno: sistemska tehnika

 

Vitocal 350-G

 

„Celina je više od zbira njenih delova.“ Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.

 

 

Specifikacije

Nazivna toplotna snaga (kV)   7,5 do 84,6 kV
COP u režimu grejanja   U zavisnosti od nivoa performansi do 6.07
Klasa energetske efikasnosti   A++ * prema EU Uredbi br. 811/2013 grejanje, prosečni klimatski uslovi - primena na niskim temperaturama (V35)
Oblast primene   Jedno/dve/više porodične kuće, poslovne, opštinske, novogradnja i modernizacija
Usluga   Vitotronic 200 kontroler sa čistim tekstom i grafičkim displejom, može se upravljati preko aplikacije Vitotrol
Zagrevanje vode   Dodatni bojler PTV-a je potreban za visoku udobnost tople vode
Ostale karakteristike   "natural cooling"-Funktion mit optionaler NC-Box, "active cooling"-Funktion mit optionaler AC-Box

 

Slični proizvodi:

Kompaktna rasolina/voda toplotna pumpa sa solarnom funkcijom, kapacitet grejanja: 5,9 do 10 kW, zapremina bojlera: 220 litara