Navigacija

Poslovni objekat

Poslovni objekat

Poslovni objekat

 

Vrsta objekta:

Poslovni objekat
 

Lokacija:

Aleksinac
 

Ugrađena oprema/opis radova:

Fotonaponska elektrana 150 kW