Navigacija

Porodična kuća

Porodična kuća

Porodična kuća
 

Vrsta objekta:

Porodična kuća
 

Lokacija:

Beograd 
 

Ugrađena oprema/opis radova:

Energycal 34, Vitomodul, Vitorond 200 / grejanje, hlađenje - VRF sistem, priprema sanitarne tople vode, grejanje bazena